Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

KALİTE POLİTİKASI

  • Misyon ve vizyonun tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımız tarafından bilinmesinin sağlanması ve ortak hedeflere birlikte ilerlenmesi,
  • Yasa, yönetmelik, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda çalışmaların yürütülmesi,
  • Süreçlerimizin, üyelerin istek ve ihtiyaçlarına odaklı, uluslar arası geçerliliği olan standartlarda tanımlanması,
  • Üye memnuniyetini ve hizmet kalitemizi en yüksek seviyeye ulaştıracak teknolojilerin kullanılarak hizmet sunulması,
  • Süreçlerimizin performansının ölçümünün sağlıklı veriler,  doğru metod ve sistemlerle ölçülmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi,
  • Çalışanlarımızın iş süreçlerine yeni fikirlerle destek olmalarının teşvik edilmesi ile üyelerin beklentileri doğrultusunda yaratıcı ve yenilikçi hizmetler sunulması,
  • Üyelerin istek ve gereksinimlerine odaklı, memnuniyeti beklentilerin üzerinde tutan yönetim yaklaşımının sergilenmesi,
  • Üyelerimiz, tedarikçilerimiz ve  birlikte çalıştığımız kuruluşlarla faydalı ilişkiler kurulması ve onlarla birlikte büyümenin sürdürülmesi,
  • Üye şikayetlerinin çözümü ile ilgili olarak etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunulması için çalışılması,