Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ticaret Odamız;

Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini, ahlak ve tenasüdünü korumak ve Kanunda yazılı hizmetleri görmek amacıyla kurulan kamu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşlarıdır.

KALİTE POLİTİKASI

Amacımız Üyelerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edecek kalitede hizmet sunmak, ülkemizin ticari ve ekonomik hayatının gelişmesini sağlayıcı katkılarda bulunmaktır.

T.C ANAYASASI MADDE 48

Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlarına uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirler alır.

BAYINDIR TİCARET ODASI TÜCCARIN TANIMI ve ANA İLKELERİ

TÜCCAR: Mesleki faaliyetlerinde bilgi, beceri, deneyim ve girişimciliği ile mal ve hizmetleri akılcı bir şekilde toplumun kullanımına sunan, tüm ilişkilerinde güven ve dürüstlüğü ilke edinen insanlığın ve ülkenin çıkarlarını mesleki çıkarlarının üstünde tutan kişidir.

ANA İLKELER: KİŞİSEL DÜRÜSTLÜK

Gelenek ve göreneklere saygılıdır. Dürüstlüğü ve ahlakı en yüce erdemler olarak benimsemiştir. Davranışlarıyla yurt içi ve yurt dışı ticari ilişkilerde ülkenin ve mesleğinin saygınlığını arttırır. Vicdan hürriyetine saygılıdır, başkalarının hakkını yemez. Müşterilerinin menfaatini kendi menfaati gibi korur. Sözü namustur, sözlü ve yazılı taahhütlerine sadıktır.

DEVLETLE OLAN İLİŞKİLERİ

Kanunlara saygılıdır. Rüşvet vermez Devletin birliğine ve ayrılmaz bütünlüğü ilkesine saygılıdır. Vergisini zamanında öder, vergi kaçırmaz. Devlete karşı çalışmalarından doğan sorumluluğunu yerine getirir.

ÇEVREYLE OLAN İLİŞKİLERİ

Doğayı ve çevreyi koruyacak özeni gösterir. Bulunduğu çevrenin kültürel gelişmesine katkıda bulunur. Temizlik kavramının yerleşmesi için çaba gösterir.

İŞ İLİŞKİLERİ

Doğru beyanda bulunur. Müşterisini kandırmaz, şeffaftır. Yeni fikirlere açıktır ve değişimi sürekli teşvik eder. Ticaretin karşılıklı kar müessesesi olduğunun, kendisi kar ederken iş yaptığı kişilerinde kar etmeleri gerektiğinin bilincindedir. İlişkilerinde "Önce İnsan" faktörünü göz önünde tutar ve hizmet anlayışına öncelik verir. Haksız rekabetten, müşteriden haksız kazanç sağlayacak her türlü faaliyetten ve kurnazlıktan kaçınır. Sattığı veya ürettiği malın ve hizmetin gerçek değerinden fazlasını talep etmez. Kendi çıkarlarını korurken başkalarının zarar görmesine sebebiyet vermez. Tüketiciye karşı sorumluluklarını tam olarak yerine getirir.

MÜŞTERİLERİNE OLAN SORUMLULUK

Müşterilerine karşı naziktir, anlayışlıdır. Siparişini zamanında teslim eder. Sözünden dönmez. Kabahatini üstüne alır, yanlışlıkları düzeltir. Malını yanlış tanıtmaz, her türlü şikayeti dinler.

ÇALIŞANLARINA KARŞI SORUMLULUK

Adil ücret öder. Sosyal haklarını gözetir. Eğitimine önem verir. Din, ırk, renk, cinsiyet ayrımı yapmaz.

HEDEFLERİMİZ

Üyelerimize etkin, hızlı ve kaliteli hizmet vermek,

Üreteceğimiz eserler ve çalışmalar ile Üyelerimize ve toplumsal yaşamımıza katkıda bulunmak; bu eserlerle yerel yönetimlere ve ülke yöneticilerine ışık tutmak,

Bayındır'ın, Ege Bölgesinin ve Türkiye'nin kalkınmasına ve dışa açılmasına yardımcı olmak,

Ülke çıkarlarını Üye çıkarlarının önünde tutmak,

Oda üyeliğini cazip kılmak, saygınlığını korumak; Oda-Üye bütünleşmesini sağlamak ve tarafsız hizmet vermek,

Odayı, Üyeler nezdinde iş dünyası hakkında danışman bir kurum haline getirmek,

Daha iyi hizmet ve gelişim için personelimizi ve Üyelerimizi mesleki konularda eğitmek,

Yatay ve dikey iletişimin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.