Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

İlçemiz

SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPISI

İlçemizde 4700'ü merkezde, 9643'ü köylerde olmak üzere toplam 14.343 konut bulunmaktadır. Köylerdeki konutlar daha çok tek katlı yığma binalardır. Beldelerde ve İlçe merkezindeki konutlar ise iki-üç katlı betonarme binalardır. İlçe genelinde binalar çatı ile kaplanmış olup insan ihtiyaçlarına ve sağlık gereklerine uygun şekilde yapılmıştır. Bir yandan ailelerin çekirdek aileye dönüşmesi, diğer yandan nitelikli konut talebinin artması konut sayısındaki yetersizliğin gün geçtikçe büyümesine neden olmaktadır.
İlçemizde sosyal yaşantı iki değişik sosyal yapının etkisi altındadır. Bir yandan çok yakında bulunan İzmir İlinin kentsel yapısı, diğer yandan İlçenin köylerinde mevcut Anadolu tipi kırsal yapı. Bu iki etki İlçe genelinde, kırsal yaşantıdan kentsel yaşantıya geçiş dönemi özelliklerini egemen kılmaktadır. Bir kısım insan ilişkileri köy tipi toplum geleneklerine göre yürütülürken diğer bir kısım insan ilişkileri de tamamen şehir toplumu yaşantısına göre yürütülmektedir.
İlçemizde ki sosyal hareketlilik Çiçek Şenliğinin Uluslar arası bir Festival kimliği kazanmasıyla artmıştır. Artık gelenekselleşmeye başlayan diğer bir etkinlik ise Ramazan Ayı sofraları ve Hacı Sinan Külliyesinde yapılan Ramazan Ayı etkinlikleridir. Son dönemlerde artan tiyatro gösterileri, çeşitli konulardaki paneller Kültürel ve sosyal faaliyetler arasında ki yerini almıştır.
Bütün bunların yanında ilçemizin kendine has gelenek ve göreneklerini yansıtan düğünleri, kına geceleri ve mevlit törenleri geçmişten bugüne Bayındır'ı yansıtmaya devam etmektedir.

EĞİTİM

Belediyemiz, imkânları doğrultusunda İlçede bulunan okulların eksiklerini gidermeye ve sorunlarını çözmeye çalışmaktadır.
İlçe Merkezimizde Ege Üniversitesine ait 1 Meslek Yüksek Okulu, üç Anadolu Lisesi, 4 Meslek Lisesi, (Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi ) ve 11 adet İlköğretim okulu bulunmaktadır.

EKONOMİ

Bayındırın ekonomik yapısı temelde tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Verimli toprakları ile İzmir'in gıda deposu konumundadır. Süs bitkisi yetiştiriciliği önemli bir gelir kaynağı olmuştur. Ege'nin büyük bir bölümünde olduğu gibi Bayındır'da da zeytincilik önemli geçim kaynakları arasındadır. Zengin meyve çeşitleri ve zeytinlikleri vardır. İlçe ekonomisinin tarımsal zenginliği sanayisinin gelişmesine temel oluşturamamış, küçük sanayi işletmelerinin dışında bu güne kadar birkaç fabrika kurulabilmiştir. İlçede zeytinyağı fabrikaları da mevcuttur. İlçede tarım, gün geçtikçe hayvancılığa doğru kaymıştır. Köylerde yapılan tarımın önemli bir bölümünü silajlık mısır tarımı oluşturmaktadır. İlçede küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık da mevcuttur. İlçede turizm gelirleri fazla olmamakla birlikte, turizm keşfedilmeyi bekleyen bir potansiyeldir.