Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

İlçemiz

İDARİ YAPISI

İlçemiz merkezi dâhil 38 yerleşim biriminden meydana gelmektedir. Bu yerleşim yerlerinin 2'si belediye, 36'sı köydür. İlçe merkezinde ve Zeytinova Beldesinde belediye teşkilatı bulunmaktadır. İlçemizdeki yerleşimlerin bir bölümü dağların güneye bakan yamaçlarında diğer bir bölümü ise ovadadır. İlçe merkezi 22 mahalleden oluşmaktadır. Merkezde evler toplu olarak bir arada bulunmaktadır. Ancak, Belediye sınırları içinde bulunan ova arazisi üzerinde dağınık biçimde evlere rastlamak mümkündür.
İlçemize bağlı belde, semt ve köylerde de yerleşim topludur. Mezra ve oba şeklindeki yerleşim örnekleri yoktur. Ancak daha çok İlçe Merkezinin batısında, denize dik uzanan dağların güney eteklerinde kurulmuş bulunan bir kısım eski köylerin sakinleri, Küçük Menderes Nehri'nin kuruması ve taşkın tehdidinin ortadan kalkmasıyla bu nehrin kenarındaki verimli araziler üzerinde "Ova Mahallesi" ya da "Çayır Mahallesi" adıyla yeni yerleşimler oluşturmuşlardır. Bu köylerin bir kısmında halk yazın ova mahallesinde kışın eski yerleşim yerinde oturmakta, diğer kısımlarda ise eski yerleşimi tamamen terk ederek ova mahallesinde yaşamaktadırlar. 
İlçemizin İdari yapısında etken olan unsurların başında vatandaşın geçim kaynağı ve işi gelmektedir. Dağ köylerinde sınırlı geçim kaynakları nüfusun hızla azalmasına, ova köylerinde verimli ovaların bulunması da kısmi nüfus artışına neden olmaktadır.